e-olymp 8534. Хлопці на ім’я Валя

Задача

У літньому таборі $n$ дітей. Серед будь-яких $L$ дітей є хоча б одна дівчинка. Серед будь-яких $v$ дітей є дитина на ім’я Валя (це ім’я можуть мати і хлопчик, і дівчинка). Напишіть програму, що визначає умову наявності в таборі хоча б одного Валентина.

Вхідні дані

$100≤n≤200$, $40≤L≤140$, $20≤v≤70$. Вхідні дані ввести зі стандартного пристрою введення в один рядок, розділяючи значення пропусками.

Вихідні дані

На стандартний пристрій виведення вивести $1$, якщо відповідь на питання умови стверджувальне. Інакше вивести $0$.

Тесты

Входные данные Выходные данные
110 80 27 1
100 70 30 1
70 50 30 0
85 35 20 1
90 50 50

0

Код програми

Решение

Так як серед $v$ дітей точно знайдеться Валя, то нам необхідно, щоб $n — v + 1$ було додатним. Іншими словами, дітей було більше, ніж достатня для Валь їх кількість. Але так як Валею може бути ще й дівчинка, необхідно, щоб ця різниця була більшою, ніж $l$. Таким чином, завжди знайдеться Валя з інших $v$ дітей, хоча б один з яких не увійшов в $l$. Звідси і формула: $n>v+ l-1$ або  $n> = l + v$.

e-olymp

ideone

 

 

Наталья Федина

Прикладная математика Одесского национального университета имени И.И.Мечникова

e-olymp 7365. Молоко и пирожок

Задача

Ученикам первого класса дополнительно дают стакан молока и пирожок, если вес первоклассника менее [latex]30[/latex] кг. В первых классах школы учится [latex]n[/latex] учеников. Стакан молока имеет емкость [latex]200[/latex] мл, а упаковки молока – [latex]0,9[/latex] л. Определить количество дополнительных пакетов молока и пирожков, необходимых каждый день.

Входные данные

В первой строке задано целое число [latex]n[/latex] [latex](0 < n ≤ 100)[/latex]. В следующей строке идут [latex]n[/latex] положительных действительных чисел – массы первоклассников.

Выходные данные

В одной строе вывести два целых числа — количество дополнительных пакетов молока и пирожков, необходимых каждый день.

Тесты

# Входные данные Выходные данные
1 4 30 36 29 47 1 1
2 5 30 36 29 47 26 1 2
3 8 30 36 29 47 26 27 30 31 1 3
4 1 29 1 1
5 5 26 27 28 29 25 2 5

Код программы

Решение задачи

По условию задачи мы должны узнать сколько нужно упаковок молока и штук пирожков для детей.Для пирожков мы заводим счетчик, который увеличивает на единицу, если появился подходящий ребенок.А для молока будем использовать целые числа (0,2 домножим на 10 и 0,9 также домножим на 10).И будем считать сколько всего тратится молока,затем поделим на 9 и узнаем сколько пачек молока нужно,так как могут быть на выходе не целые числа,то округляем вверх.

Ссылки

Ссылка на e-olymp
Ссылка на ideone