e-olymp 7457. Max-Min в двійковій системі счислення

Умова

Вивчаючи двійкову систему числення, Василько вирішив попрактикуватися і придумав таку вправу. Він із бітів числа створював найбільше і найменше число, переставляючи біти, після чого знаходив їх різницю. Проте хлопець не знає, чи правильно виконує вправу. Допоможіть йому. Напишіть програму, яка за даним числом [latex]N[/latex] знаходить різницю між найбільшим і найменшим числом, які утворюються із бітів заданого числа. У найбільшого числа найбільший біт співпадає з найбільшим бітом заданого числа.

Пояснення

[latex]N = 13_{10}[/latex], в двійковій системі числення — [latex]1101_2[/latex], найбільше число [latex]1110_2[/latex] = [latex]14_{10}[/latex], найменше число [latex]0111_2[/latex] = [latex]7_{10}[/latex]. [latex]14-7=7[/latex].

Вхідні дані

В єдиному рядку записане число N ([latex]N<2^{31}[/latex]).

Вихідні дані

Єдине число — відповідь до вправи Василька.

Тести

Вхідні дані Вихідні дані
$2$ $1$
$15$ $0$
$86$ $105$
$1000$ $945$
$40$ $45$

Код програми

Рішення

Процес вирішення даної задачі поділяється на 4 кроки:

  1. За допомогою циклу рахуємо кількість одиниць та нулів у двійковому вигляді поданого числа [latex]n[/latex].
  2. Створимо функцію [latex]max\_number[/latex], яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найбільше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Очевидно, що отримати найбільше число в двійковому вигляді можна, якщо записати спочатку всі одиниці, а потім — усі нулі.
  3. Створимо функцію [latex]min\_number[/latex], яка за поданою кількістю нулів та одиниць буде повертати найменше число, яке в двійковій формі складатиметься з цієї кількості одиниць та нулів. Зрозуміло, що найменше число буде виглядати навпаки — спочатку будуть стояти всі нулі, а потім — усі одиниці.
  4. Виведемо на екран різницю підрахованих функціями [latex]max\_number[/latex] та [latex]min\_number[/latex] значень.

Посилання

Код програми на ideone
Умова на сайті E-Olymp