e-olymp 8649. Емблема (Emblem)

Умова

До проведення $N$-ї ярмарки «Мікротехнології у макропрограмуванні» дизайнери розробили емблему, у якій на квадрат розміром $N \times N$ дм «ставився зверху» квадрат розміром $\left(N-1\right) \times \left(N-1\right)$ дм і так далі. Зверху був квадрат $1 \times 1.$ В цілому організаторам емблема сподобалася, але вони забажали «прикрасити» її золотистою стрічкою, яка йшла б від лівого нижнього кута до правого верхнього, потім по верхньому краю і спускалася до правого нижнього кута (див. малюнок). У найближчому магазині можна було купити стрічку за ціною $Р$ грн. за дм, але відпускалися стрічки тільки з цілою кількістю дм. У той же час магазин пропонував знижку $10\%$, якщо покупка коштувала не менше $100$ грн. і $15\%$ при покупці від $1000$ грн. Скільки щонайменше доведеться заплатити за цю «прикрасу»? Нагадаємо, що на декартовій площині довжина відрізку між точками $\left(x_{1};y_{1}\right)$ та $\left(x_{2};y_{2}\right)$ обчислюється за формулою: $d=\sqrt{\left(\left(x_{2}-x_{1}\right)^{2}+\left(y_{2}-y_{1}\right)^{2} \right)}.$

Вхідні дані:

Програма вводить два натуральних числа $N$ – номер ярмарки та $P$ -ціна стрічки у гривнях за дм $\left(1 \leqslant N \leqslant 100\right).$

Вихідні дані:

Ціна стрічки у копійках (щоб не працювати з дробовими числами).

Тести:

Вхідні дані Вихідні дані
2 13 9360
5 10 28800
100 1 858670
1 5 2000
12 3 42660

Рішення:

Пояснення:  Спочатку необхідно знайти довжину діагоналі, для цього, умовно ми можемо продовжити саму верхню пряму в праву і ліву сторону до того моменту поки її довжина не стане не менш ніж $N$ дм, а потім починаючи з лівого нижнього кута куба $N \times N$ провести перпендикуляр до цієї прямої. Так у нас вийде прямокутний трикутник, в якому h (знаходимо за формулою $n$-перших членів арифметичної прогресії $S_{n} = \frac{a_{1}+a_{n}}{2} \cdot n$) та l — катети, тоді за теоремою Піфагора можемо знайти діагональ d. Далі знаходимо довжину стрічки і її ціну з огляду на знижки. Також необхідно зробити перевірку, чи буде вигідніше придбати стрічку на таку кількість грошей, яке буде відповідати умовам знижки.

e-olymp 8701. Кузнечик-попрыгунчик

Задача

Кузнечик-попрыгунчик долго сидел на отметке [latex]0[/latex] числовой прямой, так долго, что придумал инновационную методологию своего перемещения. Такую, что за каждую итерацию движения он выполняет ровно два прыжка, перемещаясь сначала на [latex]a[/latex], а затем на [latex]b[/latex] единичных отрезков по числовой прямой, причем, если число положительное, то он движется вправо, а если отрицательное, то влево. Продолжительность прыжка в секундах равна соответствующему количеству единичных отрезков, на которое переместится кузнечик.

Например, если [latex]a = 3[/latex], а [latex]b = — 2[/latex], то через [latex]3[/latex] сек. он будет на отметке [latex]3[/latex], а через [latex]5[/latex] сек. от начала движения попадет на отметку [latex]1[/latex]. Далее, на [latex]8[/latex] секунде переместится на отметку [latex]4[/latex], а на [latex]10[/latex] секунде вернется на [latex]2[/latex].

При заданных [latex]a[/latex] и [latex]b[/latex] найти сколько необходимо времени в секундах, чтобы допрыгать до отметки x числовой прямой или вывести [latex]-1[/latex], если это невозможно.

Входные данные

Целочисленные значения [latex]a[/latex], [latex]b[/latex], [latex]x[/latex] — в одной строке через пробел. Значение по модулю не превышают [latex]10^{9}[/latex].

Выходные данные

Ответ на задачу.

Тесты

# ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1 3 -2 1 5
2 100 200 0 0
3 -10 -20 -900 900
4 5 -6 3 27
5 1 3 10 -1

Код программы (с использованием условных операторов)

Решение задачи (с использованием условных операторов)

Для решения данной задачи сначала проверим не находимся ли мы уже в точке [latex]0[/latex], после проверим не равна ли сумма дистанций прыжков [latex]0[/latex], если равна, то также проверим можно ли добраться до точки x за один прыжок a. Если возможно выводим a. После проверяем возможность добраться до точки x двумя способами:

 1. Сначала добравшись до точки x-a прыжками вида a+b, а после совершив один прыжок на дистанцию a
 2. Добраться до точки x исключительно прыжками вида a+b

Если одним из способов невозможно добраться, то присваиваем переменной соответствующей потраченному времени MAX, а после выводим минимум из переменных possible_ans1, possible_ans2(в случае, если обеими способами невозможно добраться, т.е. обе переменные равны MAX выводим -1).

Код программы (без использования условных операторов)

Решение задачи (без использования условных операторов)

Заранее вычислим значения s(пройденное расстояние за один прыжок вида a+b) и t(время, потраченное на один прыжок вида a+b). После поочередно проверим выполнение всех условий, описанных ранее. При выполнении какого-либо из условий, выводим соответствующее время, если ни одно из условий не выполнилось то выводим [latex]-1[/latex].

e-olymp 944. Площадь пирамиды

Задача

Треугольная пирамида задана координатами своих вершин [latex] A(x_1; y_1; z_1), [/latex] [latex] B(x_2; y_2; z_2), [/latex] [latex] C(x_3; y_3; z_3), [/latex] [latex] S(x_4; y_4; z_4). [/latex] Определить площадь полной поверхности пирамиды.

Входные данные

В четырех строках заданы координаты [latex] x, y, z [/latex] вершин пирамиды. Все числа целые, не превышающие по модулю 100.

Выходные данные

Вывести полную поверхность пирамиды с точностью до десятых.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 -3 0 0 69,8
0 6 0
3 0 0
0 2 5
2 2 4 8 159,1
2 -6 9
5 -4 0
1 3 0
3 5 0 1 107,3
4 1 7
-9 0 4
6 2 8

Код программы

Решение задачи

Для того, чтобы найти площадь полной поверхности пирамиды, необходимо найти площади треугольников, которые являются гранями пирамиды.
Для нахождения площади треугольника можно воспользоваться формулой Герона: [latex] S = \sqrt{p \cdot(p-a) \cdot(p-b) \cdot(p-c)} [/latex],где [latex] p [/latex]-полупериметр треугольника, [latex] a,b,c [/latex] — стороны треугольника. Чтобы воспользоваться формулой Герона, необходимо предварительно найти длины сторон треугольников, используя формулу нахождения длин отрезков по координатам концов отрезка: [latex] |AB|=\sqrt{(x_b-x_a)^2+(y_b-y_a)^2+(z_b-z_a)^2} [/latex], где [latex] А,В [/latex] — концы отрезка, [latex] x_a, y_a,z_a [/latex] — координаты [latex] А [/latex], [latex] x_b, y_b,z_b [/latex] — координаты [latex] В [/latex].
Найденные площади всех треугольников, из которых состоит пирамида, складываем и получаем искомую площадь полной поверхности пирамиды.

Ссылки

e-olymp
ideone

e-olymp 75. Пираты и монеты

Задача

[latex]n[/latex] пиратам удалось справедливо разделить клад из [latex]m[/latex] золотых монет — каждый получил свою часть согласно своему пиратскому рангу и стажу. Самый молодой пират взял [latex]a[/latex] монет, а каждый следующий пират брал на одну монету больше, чем предыдущий его коллега. Последним был капитан, которому досталось вдвое больше от запланированного, очевидно, что после него монет больше не осталось.

Сколько было пиратов вместе с капитаном, если известны [latex]a[/latex] и [latex]m[/latex]. Так как капитан без команды просто пират, то [latex]n > 1[/latex].

Входные данные

Два натуральных числа [latex]a[/latex] и [latex]m[/latex] ([latex]1 \leq a \leq 100, m < 15150[/latex]). Входные данные корректны.

Выходные данные

Количество пиратов [latex]n[/latex].

Тесты

 #  ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ  ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 1  5 25  3
 2  3 24  4
 3  4 38  5
 4  5 55  6
 5  6 75  7

Код программы

Решение задачи

Для решения задачи воспользуемся формулой арифметической прогрессии, которая в данном случае равна: [latex](2a + n — 1)\frac{n}{2} + a + n — 1[/latex]. Отсюда получаем квадратное уравнение : [latex]\frac{n^{2}}{2} + n(a + \frac{1}{2}) + a — 1 = m[/latex], упростим и получим: [latex]n^{2} + 2an + n + 2a — 2 = 2m[/latex]. В коде задаем чему равно [latex]b[/latex], [latex]c[/latex] и [latex]d[/latex]. Где [latex]b[/latex] и [latex]c[/latex] — коэффициенты квадратного уравнения, а [latex]d[/latex] — дискриминант квадратного уравнения, который вычисляем по формуле: [latex]b^{2} — 4c[/latex]. Они нужны для нахождения корня данного квадратного уравнения. При этом ответом на задачу будет только один корень квадратного уравнения, так как количество пиратов не может принимать отрицательное значение. Поэтому вычисляем корень квадратного уравнения по формуле: [latex]\frac{-b + \sqrt{b}}{2}[/latex], тем самым получаем ответ на нашу задачу.

Код программы (с циклом)

Решение задачи

В данном способе используем цикл. Как он работает: в условии цикла задаем проверку, когда наступит очередь капитана и будет выполнятся равенство вида [latex]m — 2a = 0[/latex] цикл прекратит свою работу. Пока это равенство не будет выполнятся цикл будет выполнять работу арифметической прогрессии, постоянно увеличивая количество монет [latex]a[/latex] на каждого пирата при этом, вычитая каждый раз из общего клада [latex]m[/latex], также, пока не выполняется данное равенство, считаем количество пиратов [latex]n[/latex], путем прибавления [latex]n + 1[/latex], пока работает цикл. И когда цикл прекращает свою работу, в конце учитываем капитана и к полученному количеству пиратов [latex]n[/latex] прибавляем [latex]n + 1[/latex]. И получаем ответ на нашу задачу.

Код программы (с условным оператором)

Решение задачи

В данном способе воспользуемся рекурсивной функцией и условными операторами. Как это работает: внутри рекурсивной функции расписываем условные операторы, которые определяют равенством [latex]m — 2a = 0[/latex] — когда наступила очередь капитана, а пока это условие не выполняется, функция будет вызывать сама себя пока это условие не удовлетворится, функция каждый раз вызывается с новыми параметрами соответственно. Где [latex]a[/latex] — количество монет даваемое пиратам, увеличивается по рангу каждого пирата, [latex]m[/latex] — клад, от него отнимаем текущее [latex]a[/latex], и [latex]n[/latex] — количество пиратов, считаем пиратов. И в конце выводит количество пиратов. Задача решена.

Ссылки

e-olymp 839. Пересечение отрезков

Задача

Два отрезка на плоскости заданы целочисленными координатами своих концов в декартовой системе координат.

Требуется определить, существует ли у них общая точка.

Входные данные

В первой строке содержатся координаты первого конца первого отрезка, во второй — второго конца первого отрезка, в третьей и четвёртой — координаты концов второго отрезка. Координаты целые и по модулю не превосходят $10000$.

Выходные данные

Вывести слово $Yes$, если общая точка есть, или слово $No$ в противном случае.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 0 0
1 0
1 0
1 1
Yes
2 0 0
1 0
2 0
3 0
No
3 7 4
1 1
1 1
3 2
Yes
4 -9725 -8992
9812 9925
-9999 7011
8122 -9248
Yes
5 -9999 -1
10000 1
0 0
0 1
No

Код программы

С ветвлением:

без ветвления:

Решение задачи

Чтобы проверить пересекаются ли заданные отрезки построим прямые, которым они принадлежат, затем найдём точку их пересечения и проверим принадлежит ли она каждому из отрезков.
Для построения прямых воспользуемся формулой прямой проходящей через две точки и немного её преобразуем:
$\frac{x — x_1}{x_2 — x_1} = \frac{y — y_1}{y_2 — y_1}$ ~ $(x — x_1) \cdot (y_2 — y_1) = (y — y_1) \cdot (x_2 — x_1)$ ~ $x \cdot (y_2 — y_1) — y_2 \cdot x_1 + y_1 \cdot x_1 = y \cdot (x_2 — x_1) — x_2 \cdot y_1 + x_1 \cdot y_1$ ~ $y \cdot (x_2 — x_1) = x \cdot (y_2 — y_1) + x_2 \cdot y_1 — x_1 \cdot y_2$.
Обозначим за $k_x$ множитель при $x$, за $k_y$ множитель при $y$, а всё остальное за $b$. Тогда имеем уравнение вида:
$y \cdot k_y = x \cdot k_x + b$, таких у нас будет 2:

 1. $y \cdot k_{y_1} = x \cdot k_{x_1} + b_1$
 2. $y \cdot k_{y_2} = x \cdot k_{x_2} + b_2$

Теперь рассмотрим несколько случаев:
1. Прямые параллельны, следовательно могут не иметь точки пересечения или совпадать.
Проверим совпадают ли $b_1$ и $b_2$. Так как уравнения не сокращены на НОД, то рассмотрим равенство отношений $b_1$ и $b_2$ на $k_{y_1}$, $k_{x_1}$ и $k_{y_2}$, $k_{x_2}$ соответственно. Если они равны, то прямые совпадают. Иначе не имеют точек пересечения, а следовательно и отрезки тоже не пересекаются.
Когда прямые совпадают, необходимо проверить, что отрезки на этой прямой имеют хоть какую-то общую точку. Каждый из концов каждого отрезка проверим на вхождение в другой. Если такое вхождение есть, то отрезки пересекаются, иначе нет.
2. Прямые не параллельны, а следовательно имеют точку пересечения.
Тогда, решив систему двух линейных уравнений в общем виде получим что:

 • $x = \frac{b_1 \cdot k_{x_2} — b_2 \cdot k_{x_1}}{k_{y_1} \cdot k_{x_2} — k_{x_1} \cdot k_{y_2}}$
 • $y = \frac{b_2 \cdot k_{y_1} — b_1 \cdot k_{y_2}}{k_{x_1} \cdot k_{y_2} — k_{y_1} \cdot k_{x_2}}$

Осталось проверить находится ли точка с координатами $(x, y)$ в каждом из отрезков. Для этого просуммируем расстояния от этой точки до границ каждого отрезка и сравним с длинами отрезков. Если суммы соответственно совпали с длинами, то отрезки пересекаются, иначе — нет.

Ссылки

e-olymp 8521. Условный оператор — 2

Задача

Вычислите значение y в соответствии со следующим условием:

[latex]y=\begin{cases}x^{3} + 5x, x\geq 10\\\ x^{2} — 2x + 4 , x < 10\end{cases}[/latex]

Входные данные

Одно целое число  [latex] x(-10000 ≤ x ≤ 10000)[/latex].

Выходные данные

Выведите значение y в соответствии с заданным условием.

Тесты

Ввод Вывод
1 2 4
2 20 8100
3 100 1000500
3 -5 39

Программы с ветвлением

Решение

Используем тернарный оператор для проверки [latex]x\geq 10[/latex].

Ссылки

Линейные вычисления

Решение

Используем логический оператор &&  так как он не вычисляет второе условие, если первое ложно.

Ссылки

e-olymp 774. Торт

Задача

После окончания второго тура олимпиады по программированию участники олимпиады решили отметить это событие. Для этой цели был заказан один большой торт прямоугольной формы. При этом стол, вокруг которого собрались участники был круглым. Естественно, у них возник вопрос, поместиться ли прямоугольный торт на круглом столе так, чтобы ни одна часть торта не выходила за пределы стола. Вам необходимо дать ответ на этот вопрос, зная размеры торта и радиус стола.

Входные данные

Содержит три натуральных числа: радиус стола [latex]r \left(1\leqslant r\leqslant 1000 \right)[/latex], ширину [latex]w[/latex] и длину [latex]l[/latex] торта [latex] \left(1\leqslant w \leqslant l \leqslant 1000\right)[/latex].

Выходные данные

Вывести слово [latex]YES[/latex], если торт помещается на стол, и слово [latex]NO[/latex] в противном случае.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 38 40 60 YES
2 35 20 70 NO
3 50 60 80 YES
4 30 60 90 NO

Код программы

с ветвлением:

без ветвления:

 

Решение задачи

Вписанный в окружность прямоугольник

Вписанный в окружность прямоугольник

Для того, чтобы узнать, помещается торт на столе или нет, необходимо найти диагональ прямоугольного торта. Зная длину и ширину прямоугольника, находим диагональ по теореме Пифагора. Если она равна или меньше диаметра стола $AB^2$ + $AD^2$ <= 4$OD^2$, значит торт помещается, и пишем  "YES". Если диагональ больше диаметра стола, пишем  "NO".

Ссылки

 • Условие задачи на e-olymp
 • Код программы с ветвлением на ideone
 • Код программы без ветвления на ideone

e-olymp 8523. Окружность

Задача взята с сайта e-olymp

Условие

Задан радиус окружности [latex]r[/latex]. Найдите длину окружности и ее площадь.

Входные данные

Радиус окружности [latex]r (r >0)[/latex], являющийся действительным числом.

Выходные данные

Вывести в одной строке длину окружности и ее площадь с [latex]4[/latex] десятичными знаками.

Тесты

Inputs Outputs
1 1.234 7.7535
4.7839
2 3.5 7.7535
4.7839
3 0 0.0000
0.0000
4 10 62.8319
314.1539
5 313 1966.6370
307778.6907

Код

Решение

По известным формулам длины окружности [latex]l = 2\pi r[/latex] и площади окружности [latex]S = \pi r^{2}[/latex] находим их. С помощью setprecison() выводим числа с нужной нам точностью.

Ссылки

e-olymp 7944. Площадь прямоугольника

Задача

Найдите площадь прямоугольника.

Входные данные

Целочисленные стороны прямоугольника $a$ и $b$ ($1 \leq a$, $b \leq 1000$).

Выходные данные

Выведите площадь прямоугольника.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 3 4 12
2 5 12 60
3 1 1 1
4 1000 1000 1000000

Решение

Для нахождение площади прямоугольника воспользуемся формулой $S = a \cdot b$, где $a$ и $b$ — стороны данного прямоугольника, а $S$ — площадь прямоугольника.

Код программы

Ссылки

e-olymp 8528. Система глобальнейшего позиционирования

Задача

Недавно во Флатландии было решено создать Новейшую Систему Глобальнейшего Позиционирования. Поскольку страна занимает бесконечно большой участок плоскости, то вывод спутников очень затруднителен, поэтому было решено ограничиться наземным методом позиционирования.

Для этого во Флатландии было построено три радиовышки, не находящиеся на одной прямой. Объект, который хочет узнать свое местоположение, посылает вышкам сигнал. По силе сигнала, дошедшего до вышек, определяется расстояние между вышками и объектом.
Напишите программу, которая реализует последний компонент системы, который, получая координаты вышек и расстояния от объекта до каждой из них, находит координаты объекта.

Входные данные

В первой строке находятся три пары чисел $x_{1}$, $y_{1}$, $x_{2}$, $y_{2}$, $x_{3}$ и $y_{3}$  — координаты вышек. Во второй строке находятся три неотрицательных числа — расстояния до соответствующих вышек. Все входные числа целые и по модулю не превышают $50$.

Выходные данные

Если не существует такого местоположения объекта, что расстояния до вышек соответствовали бы данным, то выведите в единственное слово «Impossible». Иначе выведите два числа — координаты объекта с точностью до шести знаков после запятой.

Тесты

# ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1 0 4 2 6 5 0
2 2 5
2.000000 4.000000
2 2 2 0 1 1 1
2.828427 1 1.4142135
0.000000 0.000000
3 -5 3 -3 3 -2 4
3 1 1
-2.000000 3.000000
4 0 0 2 1 2 -2
0.841722586 2 2
0.677124 -0.500000
5 0 0 10 0 5 6
7 7 1
Impossible

Код программы (Линейные вычисления)

Код программы (Ветвления)

Решение задачи

Для решения данной задачи нужно найти точку пересечения трёх окружностей, следовательно получаем систему из трёх уравнений окружностей, а именно:

[latex]\begin{cases}(x_{1} — x)^{2} + (y_{1} — y)^{2} = r_{1}^{2},\\(x_{2} — x)^{2} + (y_{2} — y)^{2} = r_{2}^{2}, \\(x_{3} — x)^{2} + (y_{3} — y)^{2} = r_{3}^{2};\end{cases}[/latex]

где $x_{1}$, $y_{1}$, $x_{2}$, $y_{2}$, $x_{3}$ и $y_{3}$  — координаты вышек, $r_{1}$, $r_{2}$ и $r_{3}$ — расстояния до соответствующих вышек, $x$ и $y$ — координаты объекта.

После применения формул сокращённого умножения многочленов, получим систему вида:

[latex]\begin{cases}x_1^2-2x_{1}x+x^{2}+y_1^2-2y_{1}y+y^{2}=r_1^2, & (1)\\x_2^2-2x_{2}x+x^{2}+y_2^2-2y_{2}y+y^{2}=r_2^2, & (2)\\x_3^2-2x_{3}x+x^{2}+y_3^2-2y_{3}y+y^{2}=r_3^2; & (3)\end{cases}[/latex]

Отнимем от первого уравнения второе и от  второго уравнения третье, получим:

[latex]\begin{cases}x_1^2-x_2^2-2x_{1}x+2x_{2}x+y_1^2-y_2^2-2y_{1}y+2y_{2}y=r_1^2-r_2^2, & (1)-(2)\\x_2^2-x_3^2-2x_{2}x+2x_{3}x+y_2^2-y_3^2-2y_{2}y+2y_{3}y=r_2^2-r_3^2; & (2)-(3)\end{cases}[/latex]

Далее выражаем $x$ и $y$:

[latex]\begin{cases}2y(y_{2}-y_{1})=r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2+2x_{1}x-2x_{2}x-y_1^2+y_2^2,\\2y(y_{3}-y_{2})=r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2+2x_{2}x-2x_{3}x-y_2^2+y_3^2;\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}2x(x_{2}-x_{1})=r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2+2y_{1}y-2y_{2}y-x_1^2+x_2^2,\\2x(x_{3}-x_{2})=r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2+2y_{2}y-2y_{3}y-x_2^2+x_3^2;\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}y=\frac{r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2+2x_{1}x-2x_{2}x-y_1^2+y_2^2}{2(y_{2}-y_{1})},\\y=\frac{r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2+2x_{2}x-2x_{3}x-y_2^2+y_3^2}{2(y_{3}-y_{2})};\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}x=\frac{r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2+2y_{1}y-2y_{2}y-x_1^2+x_2^2}{2(x_{2}-x_{1})},\\x=\frac{r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2+2y_{2}y-2y_{3}y-x_2^2+x_3^2}{2(x_{3}-x_{2})};\end{cases}[/latex]

Приравняем соответствующие координаты объекта, получим систему вида:

[latex]\begin{cases}\frac{r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2+2x_{1}x-2x_{2}x-y_1^2+y_2^2}{2(y_{2}-y_{1})}=\frac{r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2+2x_{2}x-2x_{3}x-y_2^2+y_3^2}{2(y_{3}-y_{2})},\\\frac{r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2+2y_{1}y-2y_{2}y-x_1^2+x_2^2}{2(x_{2}-x_{1})}=\frac{r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2+2y_{2}y-2y_{3}y-x_2^2+x_3^2}{2(x_{3}-x_{2})};\end{cases}[/latex]

Находим координаты объекта:

[latex]\begin{cases} \begin{split} 2(y_{3}-y_{2})(r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2+2x_{1}x-2x_{2}x-y_1^2+y_2^2)= \\ =2(y_{2}-y_{1})(r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2+2x_{2}x-2x_{3}x-y_2^2+y_3^2),\\2(x_{3}-x_{2})(r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2+2y_{1}y-2y_{2}y-x_1^2+x_2^2)= \\ =2(x_{2}-x_{1})(r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2+2y_{2}y-2y_{3}y-x_2^2+x_3^2); \end{split} \end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases} \begin{split} 2(y_{3}-y_{2})(2x_{1}x-2x_{2}x)-2(y_{2}-y_{1})(2x_{2}x-2x_{3}x) = \\ =2(y_{2}-y_{1})(r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2)-\\-2(y_{3}-y_{2})(r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2),\\2(x_{3}-x_{2})(2y_{1}y-2y_{2}y)-2(x_{2}-x_{1})(2y_{2}y-2y_{3}y)= \\ =2(x_{2}-x_{1})(r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2-x_2^2+x_3^2)-\\-2(x_{3}-x_{2})(r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2-x_1^2+x_2^2);\end{split}\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases} \begin{split} 4x(y_{3}-y_{2})(x_{1}-x_{2})-4x(y_{2}-y_{1})(x_{2}-x_{3})= \\ =2(y_{2}-y_{1})(r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2)-\\-2(y_{3}-y_{2})(r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2),\\4y(x_{3}-x_{2})(y_{1}-y_{2})-4y(x_{2}-x_{1})(y_{2}-y_{3})= \\ =2(x_{2}-x_{1})(r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2-x_2^2+x_3^2)-\\-2(x_{3}-x_{2})(r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2-x_1^2+x_2^2);\end{split}\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}x=\frac{2((y_{2}-y_{1})(r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2)-(y_{3}-y_{2})(r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2))}{4((y_{3}-y_{2})(x_{1}-x_{2})-(y_{2}-y_{1})(x_{2}-x_{3}))},\\y=\frac{2((x_{2}-x_{1})(r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2-x_2^2+x_3^2)-(x_{3}-x_{2})(r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2-x_1^2+x_2^2))}{4((x_{3}-x_{2})(y_{1}-y_{2})-(x_{2}-x_{1})(y_{2}-y_{3}))};\end{cases}[/latex]

[latex]\begin{cases}x=\frac{(y_{2}-y_{1})(r_2^2-r_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2)-(y_{3}-y_{2})(r_1^2-r_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2)}{2((y_{3}-y_{2})(x_{1}-x_{2})-(y_{2}-y_{1})(x_{2}-x_{3}))},\\y=\frac{(x_{2}-x_{1})(r_2^2-r_3^2-y_2^2+y_3^2-x_2^2+x_3^2)-(x_{3}-x_{2})(r_1^2-r_2^2-y_1^2+y_2^2-x_1^2+x_2^2)}{2((x_{3}-x_{2})(y_{1}-y_{2})-(x_{2}-x_{1})(y_{2}-y_{3}))}.\end{cases}[/latex]

Далее проводим проверку на принадлежность  найденных  координат объекта одной из окружностей. Если найденные координаты принадлежат окружности, то выводим два числа — координаты объекта с точностью до шести знаков после запятой. Если найденные координаты не принадлежат окружности, это означает, что не существует такого местоположения объекта, тогда выводим единственное слово «Impossible».

Ссылки

Условие на e-olymp

Код программы (Линейные вычисления)

Код программы (Ветвления)

e-olymp 7943. Периметр прямоугольника

Задача:

Найдите периметр прямоугольника.

Входные данные:

Целочисленные стороны прямоугольника [latex]a[/latex] и [latex]b\left(1\leq a, b\leq 1000\right)[/latex]

Выходные данные:

Выведите периметр прямоугольника.

Тесты:

Входные данные Выходные данные
1 1 4
1000 1000 4000
10 20 60
12 13 50
176 37 426

Решение:

Объяснение: Поскольку стороны прямоугольника, используемые в задаче, целочисленные, и каждое из них меньше [latex]1000[/latex] то переменные создаём типа int. Для решения этой задачи воспользуемся формулой нахождения периметра прямоугольника: [latex] (a+b) \cdot 2 [/latex]

e-olymp 1312. Шкаф

Задача

Размеры шкафа [latex] a \times b \times c [/latex]. Возможно ли его пронести через дверной проём с размерами [latex]x \times y[/latex]? Считается, что шкаф проходит в проем, если размеры, которыми его будут вносить сквозь дверь, не больше соответствующих размеров двери.

Входные данные

Целые числа [latex] a, b, c, x, y (1 ≤ a, b, c, x, y ≤ 100)[/latex].

Выходные данные

Вывести строку «YES«, если шкаф пронести возможно, и «NO» если нельзя.

Тесты

Ввод Вывод
1 4 5 6 10 20 YES
2 4 5 6 3 4 NO
3 12 3 4 5 6 YES
4 12 3 6 5 6 YES
5 12 3 7 5 6 NO

Код программы 

Либо

Без условных операторов

Решение задачи

Очевидно, шкаф будет будет проходить через дверной проём тогда, когда две любые его стороны (в силу того, что шкаф в пространстве возможно повернуть любой из сторон) будут меньше размеров проёма. Таким образом, путём сравнения мы можем сделать вывод относительно того, пройдёт ли шкаф через проём.

Ссылки

e-olymp 4717. Дележ яблок — 2

Задача

$n$ школьников делят $k$ яблок поровну, не делящийся остаток остаётся в корзинке. Сколько яблок останется в корзинке?

Входные данные

Два положительных целых числа $n$ и $k$, не больших 1500.

Выходные данные

Вывести количество яблок, которое останется в корзинке.

Тесты

Входные данные Выходные данные
200 300 100
1500 1500 0
30 600 0
12 15 3
152 1432 64

Код программы

Решение

Ответом является остаток от деления $k$ на $n$.

e-olymp

ideone

e-olymp 1949. Торт

На свой день рождения Петя купил красивый и вкусный торт, который имел идеально круглую форму. Петя не знал, сколько гостей придет на его день рождения, поэтому вынужден был разработать алгоритм, согласно которому он сможет быстро разрезать торт на [latex]N[/latex] равных частей. Следует учесть, что разрезы торта можно производить как по радиусу, так и по диаметру.

Помогите Пете решить эту задачу, определив наименьшее число разрезов торта по заданному числу гостей.

Задача взята с сайта e-olymp.

Входные данные

Входной файл содержит натуральное число [latex]N[/latex] – число гостей, включая самого виновника торжества ([latex]N \leq 1000[/latex]).

Выходные данные

Выведите минимально возможное число разрезов торта.

Тесты

Число гостей Минимальное количество рaзрезов
1 0
8 4
13 13

Алгоритм

В данной задаче достаточно заметить следующее:

 1. В случае четного количества гостей необходимо сделать [latex]\frac{N}{2}[/latex] разрезов по диаметру торта.
 2. В случае нечетного количества гостей необходимо сделать [latex]N[/latex] разрезов по радиусу торта.
 3. В случае если гостей 1 то выведем 0 т.к. торт резать не нужно.

Код с использованием ветвления:

Код без использования ветвления:


Код программы:

 1. С ветвлением.
 2. Без ветвления.

e-olymp 945. Без средней

Задача: Без средней

Записать заданное трехзначное натуральное число без средней цифры.
Входные данные
Одно натуральное трехзначное число.
Выходные данные
Вывести трехзначное число без средней цифры.

Тесты

Ввод Вывод
157 17
242 22
578 58

Решение

Есть как минимум два способа решения данной задачи. Первый очень простой — нам просто нужно вывести 1-ю цифру и 3-ю. Таким образом мы выведем число без средней.

Второй способ сложнее и выполняется дольше, но он использует линейные вычисления. Мы вводим а, затем получаем разряд сотен умножаем его на 10, потом единиц и суммируем. Таким образом мы получим число, у которого разряд единиц от предыдущего а десятки от сотен предыдущего. Таким образом мы исключаем среднее.

Ссылки

e-olymp 2060 Сказка о яблоке

Задача взята с сайта e-olymp

Задача

Однажды царь наградил крестьянина яблоком из своего сада. Пошёл крестьянин к саду и видит: весь сад огорожен $n$ заборами, в каждом заборе только одни ворота, и в каждых воротах стоит сторож. Подошёл крестьянин к первому сторожу и показал царский указ, а сторож ему в ответ: «Иди возьми, но при выходе отдашь мне половину тех яблок, что несёшь, и ещё одно». То же ему сказали и второй, и третий сторож и т.д. Сколько яблок должен взять крестьянин, чтобы после расплаты со сторожами у него осталось одно яблоко?

Входные данные

Количество заборов $n (1 \leqslant n \leqslant 62)$ в саду.

Выходные данные

Вывести количество яблок, которое должен взять крестьянин, чтобы после расплаты со сторожами у него осталось одно яблоко.

Тесты

# ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1 1 4
2 3 22
3 30 50331646
4 60 3458764513820540926
5 62 13835058055282163710

Решение

Циклы

Последовательность необходимых количеств яблок задается формулой $x_{n+1}=2 \cdot (x_{n}+1);x_{1}=1.$ Мы можем поочередно вычислять элементы последовательности через цикл.

Линейное решение

Преобразуем исходное выражение для $x_{n+1}=2 \cdot x_{n}+2.$ Можно видеть, что каждая следующая итерация увеличивает степень всех двоек входящих в предыдущую на 1 и добавляет 2. Выпишем формулу для $x_{n+m}=2^{m}x_n+2^{m-1}x_n+\cdots+2.$ Можно увидеть, что $x_{n+m}$ содержит слагаемое $2^{m}x$, а так же сумму слагаемых вида $\displaystyle \sum_{i=1}^{m}2^i \displaystyle.$ Если учесть, что $x_{1}=1$, то $\displaystyle x_n=2^{n}+ \sum_{i=1}^{n}2^i \displaystyle=2^{n+1}+2^n-2=2^{n}\cdot(2+1) -2.$ Следовательно формула $n$-го члена — [latex]x_n=3\cdot 2^n-2.[/latex]

Решения на ideone

e-olymp 8352. Такси

Такси

В час пик на остановку одновременно подъехали три маршрутных такси, следующие по одному маршруту, в которые тут же набились пассажиры. Водители обнаружили, что количество людей в разных маршрутках разное, и решили пересадить часть пассажиров так, чтобы в каждой маршрутке было поровну пассажиров. Требуется определить, какое наименьшее количество пассажиров придется при этом пересадить.

Входные данные

Три натуральных числа, не превосходящих $100$ — количество пассажиров в первой, второй и третьей маршрутках соответственно.

Выходные данные

Выведите одно число — наименьшее количество пассажиров, которое требуется пересадить. Если это невозможно, выведите слово [latex]IMPOSSIBLE[/latex]  (заглавными буквами).

Тесты

Ввод Вывод
1 1 2 3 1
2 100 100 99 IMPOSSIBLE
3 100 100 100 0
4 19 59 6 31
5 30 9 74 IMPOSSIBLE

Код программы (Линейные вычисления)

Решение

В начале выводим полную формулу. Для этого находим, сколько пассажиров должно быть в одном автобусе после всех перестановок : $\frac{b1 + b2 + b3}{3}$. Далее, от количества пассажиров в каждом автобусе изначально отнимаем требуемое значение. Так как оно может отличаться как в плюс, так и в минус используем модуль : $|b1-need|+|b2-need|+|b3-need|$. А так как «излишки» перераспределяются между оставшимися двумя автобусами, то чтобы избежать повторения мы делим все на $2$ : $\frac{|b1-need|+|b2-need|+|b3-need|}{2}$.

Далее мы вычисляем, существует ли остаток от деления общего количества пассажиров на $3$; для этого используем логическую переменную. Если остаток существует и  f == true  , то  выводится [latex]IMPOSSIBLE[/latex].  Если же f == false , то вычисляется и выводится количество перестановок пассажиров.

 

Код программы (Ветвление)

Решение

Алгоритм решения в данном случае полностью повторяет предыдущий, но с помощью условного оператора мы можем сразу же проверить сумму пассажиров на делимость, вывести [latex]IMPOSSIBLE[/latex] и завершить программу не вычисляя формулы.

Ссылки

Условие задачи на E-Olymp

Код программы на IdeOne (Линейные вычисления)

Код программы на IdeOne (Ветвление)

 

e-olymp 8371. Четное или нечетное

Задача

Задано натуральное число $n$. Определить его четность.

Входные данные

Одно натуральное число $n$ $\left(1 \leq n \leq 10^{9}\right)$.

Выходные данные

Если число $n$ четное, то вывести EVEN. Если нечетное, то вывести ODD.

Тесты

# ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1 1 ODD
2 99 ODD
3 500 EVEN
4 1000000000 EVEN

Код программы (Линейные вычисления)

Решение задачи

Если число четное, то будет выполняться условие n%2==0, тогда выводим EVEN. Если число нечетное, то будет выполняться условие n%2==1, тогда выводим ODD.

Код программы (Ветвление)

Решение задачи

Число четное, если оно делится на $2$ без остатка, значит выполняется условие: n % 2 == 0. В противном случае, число будет нечетным.

Ссылки

Условие задачи на E-Olymp

Код программы на IdeOne (Линейные вычисления)

Код программы на IdeOne (Ветвление)

e-olymp 8522. Делимость

Задача

Заданы два натуральных числа $a$ и $b$. Проверьте, делится ли $a$ на $b$.

Входные данные: Два натуральных числа $a$ и $b$ $(1 \le a, b \le 10^9)$

Выходные данные: Если $a$ не делится на $b$ нацело, вывести в одной строке частное и остаток от деления $a$ на $b$. Иначе вывести "Divisible".

Тесты

$a$ $b$ Вывод программы
15 3 Divisible
12 7 1 5
15 23 0 15
1000000000 889879 1123 665883

Continue reading

e-olymp 990. 12345

Задача

Вывести цифры 1, 2, 3, 4, 5 каждое в отдельной строке.

Входные данные

Входные данные отсутствуют.

Выходные данные

Выведите цифры 1, 2, 3, 4, 5 каждое в отдельной строке как показано в примере.

Тесты

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1
2
3
4
5

Код. Вариант 1

Решение

В решении используется функция $endl$ для перехода на новую строку. Также эта фунция очищает поток, то есть является гарантией того, что данные попадут непосредственно в поток в нужное время.

Код. Вариант 2

Решение

В решении используется символ перехода на новую строку ‘\n’.

Ссылки

e-olymp
ideone(Решение 1)
ideone(Решение 2)