e-olymp 2691. Проходной балл

Задача

Дан список учащихся с указанием годовых оценок по всем предметам. Для поступления в Школу Одаренных Детей необходимо, чтобы средний балл по всем предметам был не ниже, чем $K$. Определите, кого из перечисленных ребят могут зачислить в эту школу.

Формат входных данных

В первой строке дано число $N$ ($1 \leqslant N \leqslant 10000$), количество учащихся в списке. Каждая из следующих $N$ строк имеет вид: фамилия и имя, затем число $M_i$ ($1 \leqslant M_i \leqslant 50$) — количество предметов, которые изучал ученик, а затем годовые оценки по каждому из этих предметов.
В последней строке дано единственное число $K$ — проходной балл. Фамилия и имя — строки, состоящие не более чем из $20$ латинских букв. Все числа во входном файле натуральные и не превышают $10^9$.

Формат выходных данных

Требуется вывести список ребят, которые могут быть зачислены.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 3
Ivanov Ivan 2 7 9
Petrov Petr 1 7
Sidorov Sidor 2 10 8
4
Ivanov Ivan
Petrov Petr
Sidorov Sidor
2 1
Ivanov Ivan 1 6
5
Ivanov Ivan
3 4
Petrov Petr 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sidorov Sidor 5 8 8 8 4 4
Ivanov Ivan 0
Darienko Dasha 3 10 3 9
6
Sidorov Sidor
Darienko Dasha
4 2
Petrov Petr 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Darienko Dasha 3 10 3 9
11
5 5
Petrov Petr 10 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 700000000 800000000 900000000 1000000000
Darienko Dasha 5 500000000 500000000 500000000 700000000 800000000
Sidorov Sidor 20 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 700000000 800000000 900000000 1000000000 500000000 500000000 500000000 700000000 800000000 500000000 500000000 500000000 700000000 800000000
Ivanov Ivan 8 600000000 600000000 600000000 800000000 200000000 1000000000 300000000 300000000
Sergeev Alexandr 1 700000000
600000000
Darienko Dasha
Sergeev Alexandr

Код

Оптимальное решение:

Более структурированное решение:

Решение

Введем данные в соответствующие структуры (см. комментарии в коде), вычислим средние баллы для каждого ученика и выведем фамилии и имена всех тех и только тех, чей средний балл выше проходного.
Т. к. все исходные данные натуральные и не превышают $10^9$ используем для их ввода тип int. При этом сумма оценок может выйти за пределы типа int ($50\cdot10^9 > 2 147 483 647$), поэтому для переменной sum используем тип long. Также заметим, что среднее арифметическое натуральных чисел может быть дробным числом, но в данном случаи средний проходной балл $K$ по условию являет натуральным числом, поэтому будет уместно отбросить дробную часть при сравнении, т. е. использовать целочисленных тип данных в вычислениях.

Ссылки

 • Задача на e-olymp
 • Код оптимального решения на ideone
 • Код решения со структурами на решения со структурами на ideone
 • Засчитанное оптимальное решение на e-olymp
 • Засчитанное структурированное решение на e-olymp
 • e-olymp 7239. «Все, Степан! Ти мене дістав!»

  Задача

  Степан нещодавно відпочивав у Японії і привіз звідти нову жувальну гумку. На першій парі в університеті він поділився гумкою зі своїм товаришем. Дочекавшись моменту, коли лектор повернувся до дошки, на рахунок «три — чотири» хлопці дружньо почали надувати бульбашки. Відомо, що Степан надуває бульбашку до максимально можливого розміру за час $t_1$, після чого бульбашка миттєво лопається, і Степан починає надувати бульбашку заново з тією ж швидкістю. Товариш Степана робить те ж саме за час $t_2$.

  Весь цей час викладач настільки захоплений доведенням теореми, що взагалі нічого не чує. І тільки коли обидві бульбашки лопнуть одночасно, викладач почує шум і обернеться. І тоді вже точно студентам попаде на горіхи, а більше усього тому, хто приніс на пару жувальні гумки.

  Визначте, скільки часу хлопці можуть насолоджуватись надуванням бульбашок, не замічені викладачем.

  Наприклад, якщо $t_1 = 2$, $t_2 = 3$, то буде відбуватись наступне:

  Степан надуває бульбашку з моменту часу $t = 0$ до моменту часу $t = 2$, потім бульбашка лопається, і він надуває бульбашку знову — з моменту часу $t = 2$ до моменту часу $t = 4$, а потім ще раз — з моменту часу $t = 4$ до $t = 6$.

  Товариш Степана надуває бульбашку з $t = 0$ до $t = 3$ і ще раз з $t = 3$ до $t = 6$.

  В момент часу $t = 6$ бульбашки лопаються одночасно в обох студентів, викладач повертається і каже: «Все, Степан! Ти мене дістав!».

  Формат вхідних даних

  Перший рядок вхідного файлу містить два цілих числа $t_1, t_2 (1 \leqslant t_1, t_2 \leqslant 10^9).$

  Формат вихідних даних

  Вихідний файл повинен містити одне ціле число — час, протягом якого Степан з товаришем можуть насолоджуватись надуванням бульбашок.

  Тести

  Вхідні дані Вихідні дані
  1 2 3 6
  2 1 16 16
  3 10 10 10
  4 100000000 150000000 300000000
  5 17 41 697

  Код

  Розв’язання

   Задача зводиться до пошуку НСК (найменше спільне кратне). Формула для знаходження $НСК$: $НСК(a, b)={{a\cdot b}\over{НСД(a, b)}}$, де НСД — найбільший спільний дільник. Для його знаходження скористуємось алгоритмом Евкліда, У даному розв`язку реалізованим за допомогою рекурсії у функції $nod$.

  Посилання