e-olymp 7240. Степан — бізнесмен

Задача

Ужляндія, як відомо, країна з розвиненими торговими відносинами.

Степан вирішив спробувати зайнятися торгівлею і підзаробити собі на відпустку продажем комп’ютерної техніки. Для цього йому необхідно закуповувати техніку у інших продавців. Перш ніж почати роботу, він вирішив постежити за подіями на ринку Ужляндії і придумати, як отримувати найбільший прибуток.

Степан дізнався, що кожен продавець продає один комп’ютер, і кожен покупець готовий купити рівно один комп’ютер. Всього на ринку торгують [latex]N[/latex] продавців, вартість комп’ютера у [latex]i[/latex]-го з них дорівнює [latex]A_{i}[/latex] Ужляндських монет, причому ціни можуть відрізнятися у різних продавців. Крім того, він знайшов для себе [latex]M[/latex] потенційних покупців, кожен з яких хоче купити комп’ютер за [latex]B_{i}[/latex] монет. При цьому сам Степан може купити і продати будь-яку кількість комп’ютерів.

Степану необхідно отримати найбільший прибуток (вигідно купити і вигідно продати). Тому він звернувся за допомогою до Вас — кращому програмісту Ужляндії.

Формат вхідних даних

Перший рядок вхідного файлу містить розділення одиночним пропуском два цілих числа [latex]N, M (1 \leqslant N, M \leqslant 10^{5})[/latex] — кількість продавців на ринку Байтландіі і кількість потенційних покупців відповідно.
Другий рядок містить [latex]N[/latex] цілих чисел [latex]A_{i} (0 \leqslant A_{i} \leqslant 10^{9})[/latex] — вартості, за якими продавці готові продавати комп’ютери.
Третій рядок містить [latex]M[/latex] цілих чисел [latex]B_{i} (0 \leqslant B_{i} \leqslant 10^{9})[/latex] — суми, які потенційні покупці готові віддати при покупці комп’ютера.

Формат вихідних даних

Перший рядок вихідного файлу має містити одне ціле число [latex]S[/latex] — розмір максимальної вигоди в монетах, яку може отримати Степан.

Тести

Вхідні дані Вихідні дані Пояснення до прикладів
1 2 3
1 1
3 3 3
4 Степан купує комп’ютери у 1-го і 2-го
продавців і продає їх будь-яким
двом покупцям.
2 6 5
5 10 8 4 7 2
3 1 11 18 9
27 Степану найбільш вигідно купити комп’ютери у 1-го, 4-го і 6-го продавців і продати 3-му, 4-му і 5-му покупцям.
3 4 5
6 7 9 8
3 3 5 1 2
0 Степану невигідно закуповувати техніку, адже ціни продавців перевищують суми, які готові віддати покупці.
4 4 5
4 4 4 4
6 4 3 9 2
7 Степану байдуже в кого купувати комп’ютери, але продати вигідно їх він зможе лише 1-му і 4-му покупцям.
5 3 3
5 1 3
9 8 6
14 Степан купує всі комп’ютери, адже всіх їх він зможе вигідно продати.
6 4 1
2 5 4 6
8
6 Покупець лише один, тому Степан має купити комп’ютер тільки у 1-го продавця.
7 3 6
1 7 4
0 0 0 0 0 0
0 Клієнти є, але ніхто з них не збирається платити, тож Степан не отримає прибутку.
8 4 2
0 7 4 6
0 3
3 Перший продавець віддає свій комп’ютер безкоштовно, а другий покупець готовий заплатити. Отже, Степан може заробити.
9 1 5
5
5 7 9 3 4
4 Хоча покупців багато, але продавець лише один. Степан має продати комп’ютер 3-му клієнту.

Код

Розв’язок

Щоб отримати маскимальну вигоду, Степан має купувати комп’ютери за найменшою ціною, а продавати якомога дорожче. Отже, потрібно створити масиви і відсортувати їх: масив вартостей, за якими продавці готові продавати комп’ютери — за зростанням; масив сум, які потенційні покупці готові віддати при покупці комп’ютера — за спаданням. Далі створюємо цикл, за допомогою якого розраховуємо вигоду від реалізації кожного комп’ютера. Оскільки масиви відсортовані, то, як тільки прибуток стане від’ємним або нульовим, можемо припинити розрахунки і вивести розмір максимальної вигоди.

Посилання

Код на ideone
Задача на e-olymp
Зарахований розв’язок на e-olymp

Related Images:

e-olymp 1462. Хитрая сортировка

Задача

Дана последовательность чисел. Вам следует упорядочить их по неубыванию последней цифры, а при равенстве последних цифр – по неубыванию самих чисел.

Входные данные

Первая строка содержит число  $n \ (1 \leqslant n \leqslant 1000)$, а вторая — сами натуральные числа, не превышающие $32000$.

Выходные данные

Выведите последовательность чисел, упорядоченную согласно условию.

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 7
12 15 43 13 20 1 15
12 33 14 44 64 77
2 4
345 112 999 29
112 345 29 999
3 9
78 33 13 0 12 89 20 78 9990
0 20 9990 12 13 33 78 78 89

Код

Решение

Воспользуемся алгоритмом пузырьковой сортировки, при которой соседние элементы сравниваются и меняются местами, если следующий элемент меньше предыдущего. Исходя из условия задачи отделяем и реализуем алгоритм непосредственно с последними цифрами чисел последовательности. В случае их равенства сортируем уже сами числа.

Ссылки

Related Images:

e-olymp 2663. Сортировка пузырьком

Условие

Определите, сколько обменов сделает алгоритм пузырьковой сортировки по возрастанию для данного массива.

Входные данные

В первой строке содержится количество элементов $n$ ($1 \leqslant n \leqslant 1000$) в массиве. Во второй строке — сам массив. Гарантируется, что все элементы массива различны и не превышают по модулю $10$$9$.

Выходные данные

Выведите одно число — количество обменов пузырьковой сортировки.

Тесты

Ввод Вывод
1 3
1 3 2
1
2 2
2 1
1
3 4
4 1 5 3
3
4 5
5 4 1 100000 7
4
5 6
6 5 4 3 2 1
15

Решение

Используем простой алгоритм пузырьковой сортировки: проходим по массиву циклом, если два элемента стоят не в том порядке, то меняем их местами. Так как задача состоит в том, чтобы вывести число обменов, при каждом обмене прибавляем к счётчику $1$. При каждом выполнении цикла по j ставится на место хотя бы 1 элемент, поэтому с каждым полным проходом его длина сокращается на $1$.

Код программы

Ссылки

решение на e-olymp
код на ideone

Related Images:

e-olymp 972. Сортировка времени

Задача

Отсортируйте время согласно заданному критерию

Входные данные

Сначала задано число $n\, \left ( 1\leqslant n\leqslant 100 \right )$, а затем n моментов времени. Каждый момент времени задается 3 целыми числами — часы (от 0 до 23), минуты (от 0 до 60) и секунды (от 0 до 60)

Выходные данные

Выведите моменты времени, упорядоченные в порядке неубывания (момент времени также выводится в виде трех чисел, ведущие нули выводить не нужно)

Тесты

Входные данные Выходные данные
1 [latex]\begin{matrix}
4 & & \\
10 &20 &30 \\
7 &30 &00 \\
23&59 &59 \\
13&30 &30
\end{matrix}[/latex]
[latex]\begin{matrix}
7 & 30 &00 \\
10&20 &30 \\
13&30 &30 \\
23& 59 & 59
\end{matrix}[/latex]
2 $\begin{matrix}
6\\
12 &55 &59 \\
8 &33 &34 \\
6 &56 &46 \\
10 &23 &52 \\
3 &20 &00 \\
19 &31 &0\\
10&23&52
\end{matrix}$
$\begin{matrix}
3 &20 &0 \\
6 &56 &46 \\
8 &33 &34 \\
10 &23 &52 \\
12 &55 &59 \\
19 &31 &0
\end{matrix}$

Решение

Создадим 4 массива где мы будем хранить время(отдельно часы, минуты, секунды), а также четвертый в котором мы будем хранить все время в одной удобной для нас единице измерения — секундах. Читаем поток ввода и переводим полученные данные, сравниваем их потом сортируем полученные результаты и выводим ответ.

Ссылки

e-olymp
ideone

Related Images:

e-olymp 396. Дождь

Задача

Капля дождя падает вертикально вниз с большой высоты на землю. На пути у капли могут встретиться препятствия, которые изменяют ее путь к земле.

Как это выглядит на координатной плоскости

Будем рассматривать двумерный вариант (на плоскости) этой задачи. Пусть препятствия – это наклонные непересекающиеся отрезки, а капля имеет точечные размеры. Капля падает вертикально вниз из точки, расположенной выше любого из препятствий. Если капля при падении соприкасается с отрезком-препятствием, то она стекает по отрезку вниз, пока не упадет вертикально вниз с меньшего по высоте конца отрезка.

Напишите программу, которая по координате $X$$0$ точки появления капли над землей вычисляет координату $X$ точки соприкосновения капли с землей $(Y  =  0)$.

Входные данные

Во входном файле в первой строке содержатся два целых числа через пробел – координата $X$$0$ точки появления капли $(0  < X$$0$ $<  10000)$ и количество отрезков-препятствий $N (0  ≤ N  ≤  100)$. Далее следует $N$ строк, каждая из которых содержит четыре разделенные пробелами числа $x$$1$,  $y$$1$,  $x$$2$,  $y$$2$ – координаты левого и правого концов отрезка-препятствия (все числа целые и находятся в диапазоне от $0$ до $10000$,  $x$$1$ $ < x$$2$,  $y$$1$ $≠$ $y$$2$$)$. Отрезки не пересекаются и не соприкасаются.

Выходные данные

В выходной файл вывести одно целое число – координату $X$ точки соприкосновения капли с землей.

Тесты

Входные данные Выходные данные
30 4
25 35 40 30
1 32 20 30
33 22 50 29
18 10 33 19
18
12 5
12 9 13 5
17 8 19 5
13 10 10 7
6 17 4 12
13 4 5 12
 13
40 3
12 30 21 39
41 5 45 70
20 30 25 35
 40
70 6
45 75 598 37
489 48 726 47
673 873 46 36
60 735 373 762
483 73 364 59
462 375 583 457
726

Код программы

Решение задачи

Сортируем наш динамический массив по наибольшим координатам $y$ и, если $y$ равны, по координатам $x$.

Далее составим алгоритм решения задачи:

  1. Если $X$ $ ∈ [x$$1$$, x$$2$$]$, то наша капля пересечется с данной прямой. В противном случае мы просто игнорируем данное препятствие.
  2. Тогда мы сравниваем координаты $y$$1$ и $y$$2$, выбираем из них наименьшее и присваиваем соответствующую координату $x$$1$ или $x$$2$ координате нашей капли $X$.
  3. Повторяем до тех пор, пока не будут обработаны все препятствия и выводим последнюю присвоенную координату $X$ нашей капли, так как она и будет координатой $x$ соприкосновения капли с зимой.

Ссылки

Условие задачи на e-olymp.com
Решение задачи на ideone.com

Related Images:

Ю4.13

Задача. Дан массив [latex]A(n)[/latex]. Все положительные его элементы поместить в начало массива [latex]B(n)[/latex], а отрицательные элементы- в начало массива [latex]C(n)[/latex]. Подсчитать количество тех и других.

Входные данные 3 -1 2 0 Выходные данные 1 2
Заводим счетчик для отрицательных и положительных чисел,а также переменную для количества элементов массива типа [latex]int[/latex]. Читаем количество элементов и создаем три массива типа [latex]double[/latex](вдруг нам буду вводить действительные числа). В цикле читаем элемент [latex]A[i][/latex] и условием определяем положительное число или нет, и увеличиваем соответствующий счетчик. Выводим полученные результаты.

Ссылка на программу.

Java

 

 

Related Images: