e-olymp 8379. Нулі та одиниці

Задача взята с сайта e-olymp.

Задача

Їжачок Аліна, переглядаючи свої старі зошити знайшла в одному з них неймовірно цікавий масив з нулів. Виявилось, що Аліна з цим масивом вміє робити кілька неймовірно цікавих операцій:

  • Присвоїти елементу в позиції $x$ значення $1.$
  • Присвоїти елементу в позиції $x$ значення $0.$
  • Замінити на відрізку від $l$ до $r$ всі нулі на одиниці і навпаки.
  • Повернути масив в стан, який був після $x$-ої операції.
  • Знайти кількість одиниць на підвідрізку масиву від $l$ до $r.$

Вхідні дані

В першому рядку задано два натуральні числа $N \leqslant 10^5$ i $M \leqslant 2 \cdot 10^5,$ що позначають розмір масива і кількість операцій відповідно. В наступних $M$ рядках задано інформацію про операції.

Вихідні дані

Для кожної операції типу $5$ вивести кількість одиниць на підвідрізку від $l$ до $r.$

Тести

# Входные данные Выходные данные

1

8 7
1 1
3 1 4
5 1 5
2 3
5 1 5
4 1
5 1 5
3
2
1

2

4 5
1 2
1 3
2 2
3 1 3
5 1 2
2

3

4 7
1 2
1 3
2 2
3 1 3
5 1 2
4 1
5 1 2
2
1

Код

Рішення

Спочатку потрібно декілька з’ясувати умову завдання, адже в ній не сказано за що відповідає перше число в кожному запиті. Це число — це номер операції, які задані в умові задачі, вони нумеруються від $1$ до $5.$ Це завдання будемо вирішувати за допомогою персистентного дерева відрізків. Зміст персистентного дерева відрізків в тому, що воно зберігає всі попередні версії самого дерева, тобто всі його стани після будь-яких модифікацій. Суть в тому, що коли ми спускаємося по дереву ми всього лише пройдемо максимум по $\log (n)$ його вершинах, що дає нам при запиті на модифікацію можливість не просто «тупо» скопіювати весь масив з $4 \cdot n$ елементів, а зберегти нову версію дерева, де зміняться лише $\log (n)$ вершин. Тобто сумарно $k \cdot \log (n)$ пам’яті замість $k \cdot n.$ Побудова персистентного дерева відрізків буде аналогічно побудові звичайного дерева відрізків за винятком того, що тепер для кожної вершини додатково доведеться в явному вигляді зберігати посилання на дочірні вершини. Додатково будемо зберігати вектор вершин, що є корінням у відповідних версіях дерева. При будові, в нього додамо єдину вершину, що є коренем отриманого дерева. Таким чином, складність побудови залишилася незмінною, а саме $O(n).$  При зміні вершини до нього будуть додані тільки ті вершини, які повинні були змінитися, і замість зміни значень старих вершин, перераховані значення будуть збережені в нові. Всі нові вершини будуть посилатися на одну вершину з дерева старої версії і на одну з щойно доданих. Тим самим, при запиті оновлення буде створено $O (\log (n))$ нових вершин, у тому числі буде створено новий корінь дерева відрізків, а вся попередня версія дерева, підвішена за старий корінь, залишиться без змін. Наприкінці потрібно зазанчити, що задача заходить на eolymp за часом лише з використанням функцій вводу/виводу scanf() та printf().

Посилання

ideone

e-olymp

Дерево відрізків на e-maxx

One thought on “e-olymp 8379. Нулі та одиниці

Добавить комментарий